Your SEO optimized title

trục tang cuốn dài dùng trong công nghiệp nặng

trục tang cuốn dài dùng trong công nghiệp nặng

trục tang cuốn dài dùng trong công nghiệp nặng

Tang cáp tải 150 Tấn

Với khả năng chịu tải 150 tấn ,chiều cao của dầm cổng trục 250 m,Cơ Năng đã cung cấp cho nhà máy sản xuất tàu biển ở Vũng Tàu