img_op img_op
Giới thiệu
Sơ lược về quá trình hình thành

Sơ lược về quá trình hình thành

Năm 2006, thành lập Cơ Sở gia công cơ khí, chi tiết máy ,phụ tùng thay thế cho các loại máy móc chuyên dùng trong công nghiệp. Năm 2008 gia công sản xuất kết cấu máy công nghiệp: dầm cẩu trục,thiết bị nâng hạ... Năm 2009 sản xuất thi công...