Your SEO optimized title

xưởng bến cát, xuong ben cat, nhà thép bến cát, nha thep ben cat, khung keo, khung keo, khung thép, khung thep

xưởng bến cát, xuong ben cat, nhà thép bến cát, nha thep ben cat, khung keo, khung keo, khung thép, khung thep

xưởng bến cát, xuong ben cat, nhà thép bến cát, nha thep ben cat, khung keo, khung keo, khung thép, khung thep

Công trình Chánh Phú Hòa, Bến Cát

Chánh Phú Hòa là phường thuộc thị xã Bến Cáttỉnh Bình DươngViệt Nam

Địa giới hàng chính:

Phường Chánh Phú Hòa nằm ở phía đông của thị xã Bến Cát.

Giao thông:

  • Phường Chánh Phú Hòa có tỉnh lộ 741 chạy qua theo hướng bắc-nam.

Chú thích:

  1.  Quyết định số 19/2006/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục địa danh các đơn vị hành chính Việt Nam thể hiện trên bản đồ.

  2.  Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 08/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.